ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ เพื่อติดต่อ-สอบถาม
dot
dot
ไม้อัด/MDF/Particle Board
dot
bulletเช็คราคาไม้อัด
bulletเลือกซื้อไม้อัดเกรดไหนดี?
bulletไม้อัด/MDF/Particle Board
dot
ไม้แปรรูป Timber
dot
bulletไม้แปรรูปที่เรามีจำหน่าย
bulletTimberX CCA Treated Wood
bulletRubberwood AB
bulletRubberwood C
bulletไม้แปรรูปอื่นๆ Other Species
dot
พาเลท IPPC
dot
bulletพาเลท ชนิด Four Way
bulletพาเลท ชนิด two way
dot
พาเลทStandard Pallet
dot
bulletพาเลท IPPC Pallet
bulletเกี่ยวกับ EURO Pallet
bulletพาเลทสำหรับCONTAINER
dot
นานาสาระArticle
dot
bulletการเลือกใช้ไม้ชนิดต่างๆให้เหมาะกับประโยชน์การงาน
bulletลิงค์เกี่ยวกับไม้ Hot Links
bulletผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุแผ่น
bulletการตกแต่งผนังโดยไม้อัดสัก Italy
bulletSoftwood & Hardwood
bulletตารางแสดงค่ากลสมบัติของไม้ชนิดต่างๆ
bulletตารางการหดตัวของไม้ชนิดต่างๆ Wood Shrinkage Table
bulletPlain Sawn or Quarter Sawn ?
bulletการติดตั้งพื้นไม้ Decking
bulletข้อกำหนดไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็ง
bulletวิธีการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้
bulletผลิตภัณฑ์ไม้กับความชื้น
bulletวิธีการเลือกซื้อพื้นไม้
bulletทางเลือกในการซื้อพื้นไม้
bulletการป้องกันและรักษาเนื้อไม้
bulletความรู้เกี่ยวกับไม้สัก
bulletFSC และการรับรองทางป่าไม้ (Forest Certification)
bulletWood to the rescue
bulletAbout Rubberwood
bulletRubberwood 1,2
bulletRubberwood 3
bulletRubberwood 4 - Utilization
bulletRubberwood 5, 6
bulletข้อมูลเศรษฐกิจไม้ยางพารา
bulletอุตสาหกรรมไม้ยางพารา
bulletไม้ยางพาราในประเทศไทย
bulletคุณรู้จัก IPPC หรือยัง?
bulletกฎใหม่ลังไม้ไปนอก
bulletIPPC- ISPM 15 by country April 2006
bulletผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไม้ ISPM15
bulletประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย
bulletThailand’s forests and the forestry sector
bulletสถิติการป่าไม้ของประเทศไทย 2545-2549
bulletอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
bulletการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราในปัจจุบัน
bulletมารู้จักศัพท์ทางด้านการบรรจุภัณฑ์ดีกว่า
bulletHeat treated หรือ Methyl Bromideเลือกแบบไหนดี?
bulletการใช้ไม้เพื่อการหีบห่อ
bulletลังไม้และกล่องไม้
bulletEPAL Pallet System
bulletPallets in a container, on a truck or wagon
bulletLike Box
อุตสาหกรรมไม้ยางพารา article

อุตสาหกรรมไม้ยางพารา

 อุตสาหกรรมไม้ยางพารา (Rubberwood Industry) หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับไม้ยางพาราทั้งระบบทุก ๆ ปัจจัย ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกสรรพันธุ์ต้นยางพารา การปลูก การนำไม้ยางพารามาใช้ประโยชน์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยมีการเพาะปลูกยางพารามากกว่าร้อยปี หากมองนโยบายของภาครัฐในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมานี้ ได้มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากน้ำยางเป็นหลัก  จะเห็นถึงแนวโน้มการควบคุมการขยายพื้นที่การปลูกต้นยางอย่างชัดเจน ซึ่งการจำกัดพื้นที่การปลูกสวนยางโดยมิได้มองถึงประโยชน์จากไม้ยางพาราเป็นสำคัญ ข้อจำกัดต่างๆ ของไม้ยางพาราในประเทศยังไม่ได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมที่แท้จริงยังมิได้มีการศึกษาอย่างจริงจังทั้งระบบ จึงมีความสำคัญยิ่งที่จะนำอุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและโอกาสในการพัฒนาในปัจจัยต่าง ๆ มาจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไม้ยางพาราเพื่อสร้างความชัดเจนและความสำคัญของไม้ยางพาราทั้งระบบ ในสภาพปัจจุบันการใช้ไม้ยางพาราในช้อจำกัดที่มีอยู่และมีการพัฒนาไปแล้วในระดับหนึ่งนั้น ไม้ยางพารายังคงมีศักยภาพที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายด้าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือ Waste  ให้เป็นจริงเป็นจัง และการพัฒนาข้อจำกัดให้เป็นโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการให้การสงเคราะห์การตัดโค่นเพื่อปลูกทดแทนสวนยางพาราที่ประมาณ 200,000 ไร่/ปี  ที่ผ่านมาจะมีศักยภาพในการผลิต ดังในผังแสดงปริมาณการตัดโค่นต้นยาง 1 ไร่ และ 200,000 ไร่
 

ปริมาตรไม้จากการตัดโค่นต้นยางพารา

 

  ไม้แปรรูป ปีกไม้  ขี้เลื่อย  ไม้ Ø น้อยกว่า 6” เศษไม้ขี้กบ
200,000 ไร่  1.6  ล้าน ม.3  2.1   ล้าน ม.3  0.9    ล้าน ม.3 3     ล้าน ม.3  0.6 ล้าน ม.3
300,000 ไร่ 2.4  ล้าน ม.3  3.15 ล้าน ม.3  1.35  ล้าน ม.3 4.5  ล้าน ม..3  0.9 ล้าน ม.3
400,000 ไร่ 3.2  ล้าน ม.3  4.2   ล้าน ม.3  1.8    ล้าน ม.3  6    ล้าน ม.3 1.2 ล้าน ม.3

 


การตัดโค่นต้นยาง 200,000 ไร่ จะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ำ – ปลายน้ำและมีรายได้ ดังนี้

อุตสาหกรรมต้นน้ำ (Primary Industry)

 

ขนาดไม้  ปริมาณ  ราคาซื้อ-ขาย มูลค่า (ล้านบาท)
Ø 6”  ขี้นไป 5 ล้าน ม.3 (   4 ล้านตัน) 1,150 บาท/ตัน  4,000.00
Ø 5” ~ Ø 3”  3 ล้าน ม.3 (2.4 ล้านตัน)  600  บาท/ตัน 1,440.00
    รวม 5,440.00

 

                                                                                                                                           (ไม้ซุง 1 ม.3 = 0.800 ตัน)
รายได้เบื้องต้นจากต้นยางของอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่ารวม  5,440 ล้านบาท
 

อุตสาหกรรมกลางน้ำ (Secondary Process)

 

ประเภทไม้ ปริมาณ ราคาซื้อ-ขาย  มูลค่า(ล้านบาท) มูลค่าการส่งออก(ล้านบาท)
ไม้แปรรูป 16    ล้าน ม.3 7,000  บาท/ม.3  11,200.00  3,850.00
ปีกไม้ 2.1   ล้าน ม..3 (1.365 ล้านตัน) 250  บาท/ตัน 341.25        -
ขี่เลื่อย  0.9   ล้าน ม..3 (0.585 ล้านตัน)  150  บาท/ตัน 87.75       -
Particle board 0.88  ล้าน ม.3 5,000  บาท/ม.3 4,400.00 2,383.00
MDF 0.85  ล้าน ม.3 7,000  บาท/ม.3  5,800.00  2,929.00
VENEER  0.2    ล้าน ม.3  10,000  บาท/ม.3 2,000.00   370.00
ยางแผ่นรมควัน  1 ล้านตัน ใช้ไม้ 150,000 ม.3 500  บาท/ม.3  75.00  31,500.00
ใช้ไม้ยางเป็นเชื้อเพลิง         
    รวม  23,704.00  41,032.00

 

                                                                                       (ไม้แปรรูป 1 ม.3  (แห้ง ความชื้นต่ำกว่า 12% = 0.650 ตัน)

รายได้จากอุตสาหกรรมกลางน้ำ จากต้นยาง  มีมูลค่ารวม 23,704.00 ล้านบาท(ไม่รวมมูลค่าของไม้ยางที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม  หากรวมมูลค่ายางรมควันด้วยจะเท่ากับมีมูลค่า 55,204.00 ล้านบาท)

 

อุตสาหกรรมปลายน้ำ TERTIARY

 

ประเภทสินค้า ราคา/ม.3  มูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์
ไม้ท่อนยางพาราแปรรูป(ล้านบาท) 
มูลค่า
(ล้าน ม.3)
ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน
(ไม้ท่อนยางพาราแปรรูป)
34,000.00  16,148.16  0.47
วัสดุก่อสร้าง (50% เป็นไม้ท่อน
ยางพาราแปรรูป)
30,000.00  2,360.85 0.0787
ของเล่น  70,000.00  3,000.00  0.0428
กรอบรูป (50% เป็นไม้ท่อน
ยางพาราแปรรูป)
34,000.00   2,360.00  0.0694
 
ของใช้ครัวเรือน  45,000.00     4,561.00  0.1013
ของที่ระลึก     0.001
รวมมูลค่า Solid Rubberwood   28,430.00 รวม 0.7632
เฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นเรียบ   8,074.08   
    รวม               36,504.08 รวม  0.7632

 

หมายเหตุ  คำนวณจากการใช้ไม้แปรรูปที่เป็น Solid Rubberwood เป็นวัตถุดิบหลัก
รายได้จากอุตสาหกรรมปลายน้ำ ที่เป็นไม้ยางพาราแปรรูป มีมูลค่าส่งออกรวม 36,504.08 ล้านบาท

 ราคาไม้ท่อนและไม้แปรรูปอื่น ๆ เทียบกับไม้ยางพารา

 

ชนิดไม้ 

ราคาไม้
 

 

ไม้ท่อน (บาท/ม.3)

ไม้แปรรูป (บาท/ฟุต.3)

ประดู่ 

 15,000

1,000

มะค่าโมง 

15,000

1,200

แดง

9,000-10,000

800

สัก (ธรรมชาติ) 

20,000 

1,200

สัก (ตัดสางขยายระยะ) 

10,000 

600

ยางพารา  

770-925   

190-220


 หมายเหตุ : ราคาไม้แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพไม้ ฤดูกาลอาจจะเป็น
                   ปัจจัยให้ราคาสูงต่ำนอกเหนือจากความต้องการของตลาด (มกราคม 2542)
 

 

 
โอกาส  (Opportunities)

ไม้ยางพาราสามารถนำมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดได้ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
-    พลังงาน
-   เยื่อกระดาษ
-   Carbohydrate Nutrient
-   ปุ๋ยชีวภาพ
 
ซึ่งจะประเมินได้ว่าหากสามารถนำไม้ยางพาราที่ตัดโค่นที่ปริมาณ 2 แสนไร่/ปี ในส่วนของเนื้อไม้จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 65,000 ล้านบาท  หากรวมมูลค่าการส่งออกยางแผ่นรมควันซึ่งใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการรม จะมีมูลค่าถึง 97,000 ล้านบาท  ซึ่งจากมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีนี้และยังไม่ได้รวมมูลค่าอื่นทางเศรษฐกิจที่จะมีจากศักยภาพและโอกาสที่ยังไม่ได้มีการนำมาใช้ให้ครบวงจร  จะเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องจริงจังในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจจาก   ไม้ยางพาราซึ่งมีผลเกื้อหนุนเกษตรชาวสวนยางซึ่งเป็นเศรษฐกิจรากหญ้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ในSME ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ำให้มีฐานกว้างครอบคลุมถึงการใช้ไม้ยางพาราให้ได้ประโยชน์สูงสุดทุกด้านและสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้งระบบ

 การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้งระบบจึงมีความจำเป็น เพื่อให้มีการกำหนดกลยุทธ์ มาตราการและวิธีการดำเนินการ  ที่จะใช้ในการพัฒนาข้อจำกัด สร้างองค์ความรู้มีการวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี และดุลยภาพของไม้ยางพาราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้งระบบ ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการนำปัจจัยต่าง ๆ และศักยภาพด้านต่าง ๆ ของไม้ยางพาราที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถกำหนดเป้าหมายและโครงสร้าง  โอกาสและการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในอนาคตของประเทศไทยให้มีความยั่งยืน  มีทิศทางที่ชัดเจนเป็นเอกภาพอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานความเป็นธรรมและความเสมอภาคต่อไป

ไม้ยางพารา

 ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบทดแทนไม้ธรรมชาติอื่น ๆ ได้ดี  จนมีผู้กล่าวว่า  ไม้ยางพาราเป็นไม้สักขาว (White Teak) ไม้ยางพารามีส่วนเพิ่มแหล่งวัตถุดิบไม้อย่างยั่งยืน นอกจากได้น้ำยางแล้ว ยังเป็นการผลิตไม้ท่อนป้อนสู่อุตสาหกรรมไม้ของประเทศและการลดการบุกรุกทำลายป่า ในแต่ละปีมีสวนยางที่หมดอายุการกรีด  เกษตรกรชาวสวนยางทำการโค่นปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี  ในระหว่างปี 2540 - 2544 มีอัตราการโค่นยางปลูกแทนปีละ 150,000 – 230,000 ไร่   คิดเป็นปริมาณไม้ยางทั้งหมด 5.1 – 8.7 ล้านลูกบาศก์เมตร  (ตารางที่ 44)  ไม้ยางพาราที่โค่นลงนำไปทำไม้แปรรูป  ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราทั้งใช้ภายในประเทศและส่งออก ปี 2540 –2544 ไม้ยางพาราทำรายได้ให้ประเทศ 7,947 – 28,081 ล้านบาท

ตาราง  พื้นที่ปลูกแทนและปริมาตรไม้ยางที่ตัดโค่น

 

ปี 

พื้นที่ปลูกแทน(ไร่)

 ปริมาตรไม้ (ลูกบาศก์เมตร)

   

  ภาคใต้

 ภาคตะวันออก

 รวม

2540 

230,312

8,020,166

731,690 

8,751,856
 

 

 

(91.6%) 

(8.4%)

(100%)

2541 

222,401

7,564,432

886,806

8,451,238
 

 

 

(89.5%)

(10.5%)

(100%)

2542 

170,187

5,928,266 

538,840

6,467,106
 

 

 

(91.7%)

(8.3%) 

(100%)

2543

135,279 

4,734,952

405,650

5,140,602

 

 

(92.1%)

(7.9%) 

(100%)
 

2544 

144,521 

4,799,400 

692,398 

5,491,798

 

 

(87.4%)

(12.6%) 

(100%)

 

หมายเหตุ  :  คำนวณจากปริมาตรไม้ 38 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ (ต้นยาง 65 ตัน) ไม้ที่ได้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3 นิ้ว ขึ้นไป

ที่มา  :  ข้อมูลวิชาการยางพารา 2545 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

กลสมบัติของไม้ยางพารา

 ไม้ยางพาราไม่จัดเป็นไม้เนื้อแข็งตามมาตราฐานของ กรมป่าไม้และสำนักงานมาตรฐาน  กระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นไม้ที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นไม้ในการก่อสร้าง  ทั้งนี้เนื่องจากขนาดไม้ยางพาราที่จะนำมาเป็นไม้แปรรูปเป็นขนาดไม้ก่อสร้างหายาก  การบิดงอและไม่คงทนเป็นสาเหตุสำคัญแต่ก็ใช้ทำเป็นไม้แบบคอนกรีตดีพอสมควร ใช้ทำรังใส่ของดีมาก และมีแรงยืดตะปูสูง

 

  ความชื้น (%) ความถ่วงจำเพาะ ความแข็งแรง กก./ ซม.2 ความดื้อ
x 100
กก./ซม.2  
 

ความเหนียวการเคาะ

ความแข็ง กก.
 
      การดัด  การบีบ  การเชือด      
ไม้ยางพารา 12  0.70 973 478 162 960 2.86 538

 


ความทนทาน  โดยเฉลี่ยจากการทดลองไม่เกิน 2ปี อย่างไรก็ดีไม้ยางพารานั้นเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ทำเครื่องเรือน โดยเฉพาะ โต๊ะ เก้าอี้ เพราะใช้ไม้แปรรูปที่มีขนาดไม่ใหญ่และยาวนัก  สามารถเลือกไม้ส่วนที่ดีคัดมาทำโต๊ะและเครื่องเรือนได้  ความแข็งแรงไม่ใช่ปัญหาใหญ่  สำหรับไม้ยางพาราที่ใช้ทำเครื่องเรือนสีขาวนวลของเนื้อไม้  ทำให้มีลักษณะคล้ายไม้ Ramin  (Gonystyllus spp.)  ของมาเลเซีย และคล้ายไม้มะปิน (Sterculia alata Roxb.)  ของไทย ที่เป็นที่นิยมกันมากขณะนี้

การคงรูปขณะใช้งาน (Dimensional Stability)

นับเป็นคุณลักษณะของไม้ที่สำคัญประการหนึ่ง ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมสำหรับไม้ที่นำมาใช้ทำเครื่องเรือน  หรือส่วนประกอบของอาคารที่ต้องการความแนบเนียนในการเข้าไม้ เช่น วงกบและกรอบประตูหน้าต่าง การอบหรือผึ่งไม้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความชื้นเหลืออยู่ในไม้ได้ส่วนสัมพันธ์กัน กับสภาวะความชื้นในอากาศโดยเฉลี่ยของสถานที่ซึ่งจะนำไม้นั้นไปใช้งานให้มากที่สุด เพื่อว่าไม้จะได้มีขนาดค่อนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในภายหลัง  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะอยู่ภายในร่มหรือห้องปิด เช่นห้องปรับอากาศ เนื่องจากความแปรปรวนของสภาวะความชื้นอากาศย่อมมีอยู่เสมอตามช่วงเวลาของวันและฤดูกาล  ดังนั้นไม้ที่อบแห้งอย่างถูกต้องเมื่อสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่แตกต่างไปจากสภาวะโดยเฉลี่ย  (ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการอบ) มาก  การเปลี่ยนขนาดก็จะเกิดขึ้นได้อีก เข่น ในช่วงอากาศชื้นมากในหน้าฝนไม้จะพองตัวออก และในช่วงอากาศแห้งมากในหน้าหนาวไม้จะหดตัวลงสลับกันไป  ซึ่งจะทำให้เกิดรอยห่าง ข้อต่อหลวม หรือประตูหน้าต่างคับเปิดปิดไม่สะดวก  เหล่านี้เป็นต้น  ความมากน้อยในการเปลี่ยนขนาดของไม้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการดังนี้ คือ ระยะเวลาที่ไม้สัมผัสกับสภาวะอากาศเช่นนั้น ขนาดของชิ้นไม้ การใช้สารเคมี สี หรือน้ำมันชักเงาเคลือบผิวไม้ และประการสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ด้วย  ไม้พวกหนึ่งหลังจากอบแห้งดี และนำไปใช้งาน จะดูด (หรือคาย) ความชื้นจากอากาศน้อยมาก เช่น ไม้สักหรือไม้มะค่าโมง  ซึ่งเป็นผลให้การคงรูปดีแต่ในไม้อีกพวกหนึ่ง การดูด (หรือคาย) ความชื้นจากอากาศจะสูงมาก เช่น ไม้ยูคลิปตัสและไม้เกต ซึ่งไม้พวกหลังนี้การคงรูปขณะใช้งานไม่ดี
 ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงความชื้นได้ง่ายเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นเพื่อป้องกันการดูดคายความชื้นที่เป็นไปได้ง่ายในไม้ยางพารา การเคลือบสีหรือการชักเงาควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงในการป้องกันความชื้น สำหรับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะด้านรัศมีและสัมผัส  จะเห็นได้ว่าไม้ยางพาราจัดเป็นไม้ที่มีการหดตัวน้อย แต่เนื่องจากดูดความชื้นได้มาก การพองตัวก็เป็นไปได้มากเช่นกัน  และยิ่งไปกว่านั้นการยืดหดตัวทางด้านยาวของไม้ยางพาราสูงผิดปรกติ จึงทำให้การคงรูปขณะใช้งานไม่ดีนัก ทั้งนี้เว้นแต่ว่าไม้ยางพาราจะได้รับการอบที่ถูกต้องแลบะมีการเคลือบผิวดีเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเกี่ยวกับการแห้ง การหดตัว และการคงรูปขณะใช้งาน
 โดยการนำเข้าอบในเตาอบอุตสาหกรรม ปรากฏว่าไม้ยางพาราเป็นไม้ที่อบแห้งได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น ไม้หนา 1 –2 ½ นิ้ว กว้าง 3 –6  นิ้ว ความชื้นเริ่มอบ 60 –70 % อาจอบให้แห้งมีความชื้น 8 –10 % ได้ภายในเวลา 5 –7 วัน  ในการทดลองผึ่งแห้งด้วยอากาศในเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2521 (ฝนตกค่อนข้างชุก) ปรากฏว่าไม้หนา 1 นิ้ว กว้าง 6 นิ้ว มีอัตราการแห้งดังนี้


อัตราการแห้งของไม้ยางพาราในการผึ่งด้วยกระแสอากาศ

 

 

 

 

จำนวนวันผึ่ง

ปริมาณความชื้นในไม้ (%) 

อัตราการแห่งเฉลี่ย (% ต่อวัน)

0

60

-

52

8

2

46 

6

3

42

6

30 

2.7

11

21

1.8

15

18 

0.72

25 

16.5

0.15

32

16 

0.07

39

15.5 

0.07

54

15 

0.03

67

15 

0

 


 การหดตัวของไม้ยางพารา

การหดตัว (Shrinkage)หมายถึงการเปลี่ยนขนาดเนื่องมาจากการสูญเสียความชื้นของไม้ต่ำกว่าจุดหมาด (Fiber Saturation Point)  สำหรับจุดหมาดของไม้เมืองไทย 83 ชนิด ที่ประมาณได้โดยวิธีการหาจุดตัดจากหดตัว เป็นตั้งแต่ 16 – 44 % และโดยเฉลี่ยเป็น 24.4% สำหรับไม้ยางพารา      จุดหมาดที่หาได้จากวิธีนี้เป็น 21.3% (ซึ่งอาจกล่าวโดยอนุโลมได้ว่า การหดตัวส่วนใหญ่ใน          ไม้ยางพาราจะมีขึ้นเมื่อความชื้นลดลงต่ำกว่า 21.3%)

การหดตัวของไม้ยางพาราเปรียบเทียบกับไม้สัก จากสภาพสดถึงอบแห้งสนิท
(คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดเมื่อสด)

 

รายงาน 

ไม้ยางพารา 

ไม้สัก

 

รัศมี 

สัมผัส

ยาว

ปริมาตร

รัศมี

สัมผัส

ยาว 

ปริมาตร

พงศ์ และคณะ (4)

 2.95

 5.58

 0.09

9.19 

2.52 

 5.15

 0.09

7.64

โชติฯ และดำรงค์ฯ (1)

 2.55

 5.20

 1.07

 8.60 

-

-

-

-

U.S. For Prod. Lab

 2.00

 5.10

 0.46

 7.80

-

-

-

-

Lee Y.H.C.Y. (Pun 12)

 2.30

 5.10 

0.99

 8.20 

2.30

4.20

-

-

Tokyo For Exp. Sta. (18)

-

-

-

-

2.52  

4.36

0.25 

7.66

 Table     Density and specific  gravity of rubberwood and some Malaysian Commercial timbers

 

Species

Seasoning condition

Moisture content

Specific Density

gravity

Rubberwood   

Hevea brasiliensis

Green

Air-dry

52

17.2

0.53

0.55 

800

640

Dark red meranti

Shorea platyclados

Green

Air-dry

66

16.7

0.49

0.53

815

610

Light red meranti

Shorea leprosula

Green

Air-dry

63

14.2

0.46

0.50 

 755

575

Sepetir

Sindora coriacea 

Green

Air-dry

47

16.6

0.56

0.59 

815

690

Nyatoh

Palaquium gutta  

Green

Air-dry

67

17.5

0.56

0.58

930

675

Ramin

Gonystylus bancanus

Green

Air-dry

55

18.6  

0.58

0.59

895

675

 

ข้อจำกัดของกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป

ไม้สวนยาง 40 ม.3ข้อจำกัด   

- ต้องโค่นเพราะไม่มีน้ำยางโดยเฉลี่ย 25-30 ปี

 

ต้นขนาด 8 ” ขึ้นไป        ต้นขนาด 6”  ขึ้นไป

VENEER   


โรงเลื่อยข้อจำกัดในการผลิต

-  ต้องนำเข้าโรงงานเร็วทันทีหลังตัดโค่นไม่เกิน 7 วัน
-  คุณภาพไม้ไม่ได้มาตรฐานพอสำหรับการแปรรูป

ไม้แปรรูป ข้อจำกัด

- ต้องอบทันทีและไม่เกิน 3 วัน
- เวลาอบอุณหภูมิความชื้นต้องควบคุม

 การอบไม้ ข้อจำกัด
- ความชื้นต้องต่ำกว่า 12%


ไม้แปรรูปอบแห้ง  

-โอกาสดูดความชื้นกลับมามีสูงมากหากอยู่ในที่บรรยากาศความชื้นในอากาศสูง
- โอกาสเป็นราสูง
- โอกาสโดนมอดทำลาย
- โก่งงอ ไม่ตรง
- ต้องจัดจำหน่ายไม่เกิน 3 เดือนมิฉะนั้นต้องอบความชื้นใหม่อยู่ที่ต่ำกว่า 12%

 

                                                     

 

                                                                        
                          

                                  
นานาสาระ

การเลือกใช้ไม้ชนิดต่างๆให้เหมาะกับประโยชน์การงาน article
ผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุแผ่น
การตกแต่งผนังโดยไม้อัดสัก Italy article
ผลิตภัณฑ์ไม้กับความชื้น
การป้องกันและรักษาเนื้อไม้ article
วิธีการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้
ข้อกำหนดไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็ง
ทางเลือกในการซื้อพื้นไม้ article
ความรู้เกี่ยวกับไม้สัก
FSC และการรับรองทางป่าไม้ (Forest Certification)
ตารางแสดงค่ากลสมบัติของไม้ชนิดต่างๆ
ตารางการหดตัวของไม้ชนิดต่างๆ Wood Shrinkage Table
Softwood & Hardwood
Plain Sawn or Quarter Sawn ?
การติดตั้งพื้นไม้ Decking
ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย
Thailand’s forests and the forestry sector
ข้อมูลเศรษฐกิจไม้ยางพารา article
สถิติการป่าไม้ของประเทศไทย 2545 ->2549 article
ไม้ยางพาราในประเทศไทย article
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
การใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราในปัจจุบัน
Rubberwood 1,2 - Introduction & Resourse Proporties article
Rubberwood 3- Resources Availability article
Rubberwood 4 - Utilization article
Rubberwood 5, 6- Availability and Conclusion article
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับEURO PALLET
ส่งออกสินค้าไปยุโรป อ่านที่นี่
มารู้จักศัพท์ทางด้านการบรรจุภัณฑ์ดีกว่า article
คุณรู้จัก IPPC แล้วหรือยังว่าคืออะไร article
กฎใหม่ลังไม้ไปนอก article
IPPC- ISPM 15 Implementation Dates by country April 2006 article
Heat treated หรือ Methyl Bromideเลือกแบบไหนดี?
รายชื่อผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ISPM15 article
การใช้ไม้เพื่อการหีบห่อ
ลังไม้และกล่องไม้
EPAL Pallet System
Pallets in a container, on a truck or wagon article
พาเลทหมุนเวียน ลดต้นทุนโลจิสติกส์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Loading